Theo dõi

Nguồn gốc của Goocus?

“Goocus” là tập hợp của hai từ “good” và “focus” có nghĩa là “định hướng tốt”. Đơn giản là vậy :)

Với phương châm như vậy, chúng tôi mong muốn tất cả mọi người có thể tập trung chú trọng đến những kiến thức cần thiết đối với lĩnh vực của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận