Theo dõi

Một khóa học “Course” là gì?

Tại Goocus, một khóa học là một đơn vị tính khối lượng học tập của bạn.

Một khóa học được cấu tạo bởi các chương, mỗi chương được hình thành từ nhiều mục và mỗi mục bao gồm nhiều thẻ học tập. Có thể coi một khóa học là một cuốn sách, trong đó có nhiều chương, mục và trang sách (thẻ học).

Để bắt đầu học tập trên Goocus, bạn cần đăng kí một khóa học với quản trị viên. Việc học có thể bắt đầu khi quản trị viên đưa bạn vào danh sách của một khóa học.

__________2015-08-10_14.46.49.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận