Theo dõi

Sự khác nhau giữa "Mục yêu thích" and "Mục cần xem lại"?

“Mục yêu thích” bạn phải tập hợp và đánh dấu các thẻ bạn mong muốn xem lại sau đó.

Trong khi đó “Mục cần xem lại” tự động tập hợp các câu hỏi bạn có câu trả lời sai. Việc xem và làm lại các câu hỏi này giúp bạn tăng điểm số của mình. Lưu ý là khi có câu trả lời chưa đúng bạn không nên làm lại ngay câu vừa làm sai mà cần phải có một thời gian ngắt quãng nhất định.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận