Theo dõi

Những người dùng khác có biết khi tôi đưa thêm thông tin vào “mục yêu thích” của tôi không?

Không. Việc bạn thêm cái gì đấy vào mục yêu thích của bạn sẽ không được thông báo cho bất kỳ ai.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận