Theo dõi

Mục cần xem lại là gì?

Mục cần xem lại là chức năng tập hợp tự động các câu hỏi có câu trả lời sai, nhờ đó bạn có thể làm lại sau đó. Khi bạn trả lời đúng, câu hỏi đó sẽ tự động được đưa ra ngoài Mục cần xem lại.

Chức năng này được trang bị bởi khi bạn có câu trả lời sai, nếu bạn chỉ thử làm lại ngay sau khi nhìn câu trả lời đúng, kiến thức sẽ không ăn sâu vào bộ nhớ. Những câu trả lời sai nên được xem và làm lại sau một thời gian nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận