Theo dõi

Tôi có thể kiểm tra mục cần xem lại tại đâu?

Ấn vào nút “Học” ở màn hình chính, bạn sẽ được chuyển tới một trang liệt kê danh sách khóa học. Ấn tiếp vào menu Mục cần xem lại, bạn sẽ mở được danh sách các bài cần xem lại của mình.

__________2015-08-10_14.52.55.png __________2015-08-10_14.51.00.png __________2015-08-10_14.54.26.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận