Theo dõi

Liệu những người dùng khác có được thông báo về nhận xét của tôi không?

Khi bạn đăng nhận xét cho các phần nhận xét của người khác, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người đầu tiên đăng nhận xét.

Tại thời điểm này, người dùng không phải là người nhận xét đầu tiên không nhận được thông báo về những nhận xét ở thẻ học. Tuy nhiên, chức năng này có thể được đăng trong tương lai.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận