Theo dõi

Khi tôi vượt một ai đó trong bảng xếp hạng, việc đấy có được thông báo cho người học khác không?

Tại thời điểm này, hệ thống không thông báo chó người dùng khác về việc thay đổi bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Chức năng này có thể được thêm vào trong tương lai.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận