Theo dõi

Tôi có thể “Thích” một cái gì đấy ở đâu?

Bạn có thể "Thích" nhận xét của những người dùng khác.

Có hai dạng "Thích".

 

  1. “Thích” ở Timeline
  2. “Thích” ở phần nhận xét trên thẻ học

 

__________2015-08-10_16.36.18.png IMG_0081______.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận