Theo dõi

Những loại thẻ nào tôi có thể đăng nhận xét?

Bạn có thể đăng nhận xét cho những thẻ không phải là thẻ đố.

Thẻ kiểm tra và thẻ đố (những thẻ có câu hỏi và câu trả lời) không chấp nhận nhận xét. Điều này để hạn chết các câu trả lời được đăng bởi các người dùng khác.

IMG_0088.PNG IMG_0087.PNG

IMG_0086.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận