Theo dõi

Tôi nhận được thông báo mặc dù tôi đã vô hiệu (disabled) cài đặt thông báo. Làm sao tôi có thể vô hiệu cài đặt thông báo?

Xin hãy xóa, cài đặt lại ứng dụng và đăng nhập lại một lần nữa.

Sau đấy, vô hiệu cài đặt thông báo và vào xem liệu bạn vẫn nhận được thông báo hay không.

Nếu bạn vẫn nhận được thông báo, xin hãy dành một chút thời gian để liên lạc với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận