Theo dõi

Loại tin nào được yêu thích hơn cả trên Timeline??

Timeline là nơi bạn có thể kết nối với những người có quyền truy cập vào khóa học mà bạn đang học trên Goocus.

Bạn có thể chia sẻ những điều muốn thảo luận trong khóa học, hoặc những thông tin, kiến thức liên quan với bạn học.

Nếu bạn sử dụng Goocus ở lớp học, bạn cũng có thể dùng chức năng Timeline như một công cụ giao tiếp mạng dễ sử dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận