Theo dõi

Tôi muốn đăng một nhận xét vào thẻ học. Tôi có thể đăng ở đâu?

Đi tới thẻ học mà bạn muốn đăng nhận xét, và đăng nhận xét ở trường Nhận xét tại phần cuối của trang.

Xin hãy nhớ rằng một số thẻ học tập, như là thẻ đố và thẻ kiểm tra, không chấp nhận nhận xét.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận