Theo dõi

Cơ chế phân bổ điểm được thực hiện như thế nào?

Khi bạn sử dụng Goocus, điểm số sẽ được trao cho bạn khi bạn thực hiện một hoạt động nào đấy mà hoạt động đấy được xem là có tác dụng cho quá trình học tập của bạn.

Điểm số được phân bổ bởi người tạo nên nội dung. Bời vậy hoạt động nào được nhiều điểm hơn phụ thuộc vào từng tài khoản.

Như cài đặt mặc định, bạn kiếm được điểm khi bạn trả lời các thẻ đố. Tuy nhiên, tìm cách kiếm được nhiều điểm theo cách của bạn cũng là một phần làm cho việc học với Goocus thú vị. Bởi vậy chúng tôi không tiết lộ chi tiết của cơ chế phân phối điểm.

Khi bạn nhận được điểm, nó sẽ được hiện ra trên Timeline của bạn. Bởi vậy ở một chừng mực nào đấy bạn có thể tìm ra cơ chế phân phối điểm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận