Theo dõi

Làm thế nào để đăng đường dẫn URL trên Timeline?

Bạn có thể đăng thông tin trên Timeline bằng cách ấn nút "Đăng bài mới" ở màn hình chính. Tuy nhiên, lúc này, bạn không thể vào các trang Web trực tiếp từ các bài đăng trong Timeline, ngay cả khi bạn nhấn vào URL trên bài đăng.

Chức năng vào trang web bằng cách dùng URL đang xây dựng và sẽ được cập nhật sau.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận