Theo dõi

Với các thông tin đăng trên Timeline, tôi chỉ muốn đọc bài viết của mình. Tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Xin lưu ý rằng tại thời điểm này, Goocus chưa có chức năng hạn chế sự xuất hiện của các bài viết trong Timeline.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận