Theo dõi

Tôi có thể kiểm tra "xếp hạng" ở đâu?

Bảng xếp hạng được đưa ra trên cơ sở các khóa học.

Trên ứng dụng Goocus, bạn có thể nhìn thấy bằng việc ấn “Học tập” --> “Chọn khóa học” --> và sau đấy chạm vào “Xếp hạng” ở phần trên của trang.

__________2015-08-10_14.52.55.png IMG_0072_______2.PNG IMG_1299.PNG

__________2015-08-10_16.47.28.png IMG_0035.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận