Theo dõi

“Thông báo đẩy là gì"?

Một thông báo đẩy là một tin nhắn được gửi từ ứng dụng điện thoại di động thông minh và được hiện ra trên màn hình của nó.

Goocus sử dụng chức năng thông báo đẩy này để truyền các thông tin liên quan đến người dùng.
Bạn có thể cá biệt hóa thông báo đẩy theo ý muốn bằng việc chọn phím tắt/bật trên cài đặt ứng dụng của bạn.

Tại thời điểm này, lịch trình của các thông báo đẩy được gửi đi như sau:

  • Khi một người dùng nhận xét về bài viết của bạn.
  • Như là một lời nhắc học tập. Bạn có thể cài đặt thời gian cho hệ thống gửi thông báo đẩy đến bạn nhắc nhở “Bây giờ là giờ học!”
  • Khi một thông báo quan trọng được gửi đi từ người tạo nội dung hoặc là người quản trị hệ thống.

IMG_1301_2.PNG __________2015-08-10_14.28.52.png __________2015-08-10_14.29.53.png

__________2015-08-10_14.26.49.png __________2015-08-10_14.27.16.png

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận