Theo dõi

“Điểm” là gì?

“Điểm” được phân bổ theo việc bạn sử dụng ứng dụng Goocus.

Nó là một “tiêu chuẩn để xác định kinh nghiệm học tập của bạn”.

Tại một khóa học, nó được dùng để “xếp hạng”.

Theo cài đặt mặc định, điểm được phân bổ theo một sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên, một số khóa học có sự phân bổ điểm khách nhau. Hãy làm theo cách của bạn để kiếm được nhiều điểm hơn và hãy hưởng thụ quá trình học tập nhé!

IMG_0069______.PNG IMG_0035.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận