Theo dõi

Tôi không thể xác nhận được địa chỉ email của tôi.

Có khả năng trang này được hiện ra một cách nhầm lẫn mặc dù bạn đã hoàn tất quá trình xác nhận email. Xin hãy quay lại trang đăng nhập và thử lại một lần nữa.

Để quay lại được trang đăng nhập, bạn sẽ phải xóa ứng dụng và tải về một ứng dụng mới.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận