Theo dõi

Những nhận xét nào được xuất hiện ở Timeline?

Về cơ bản, nhận xét của người học khác xuất hiện ở Timeline được đăng bới những người học trong cùng một khóa.

Cũng như vậy, những người có thể truy cập vào khóa học mà bạn đang tham gia cũng xem được nhận xét của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận