Theo dõi

Tôi ấn phím "Học" nhưng khóa học không hiện ra.

Có khả năng bạn chưa được cấp phép tham gia khóa học hoặc khóa học bạn được giao đang bị dấu đi. Xin hãy yêu cầu quản trị viên kích hoạt khóa học đó cho bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận