Theo dõi

Người dùng khác có được thông báo về việc “Thích” của tôi không?

Hệ thống không gửi e-mail hoặc thông báo cho những người dụng khác về việc “Thích” của bạn thậm chí cả khi bạn “Thích” nhận xét của họ. Tuy nhiên, khi bạn đăng nhận xét cho một nhận xét của người khác, người dùng có nhận xét đầu tiên sẽ nhận được thông báo. Nếu chức năng thông báo bị tắt (disabled) tại đầu của người dùng, thì thông báo sẽ không được gửi đi.

Trong tương lai, hệ thống có thể được trang bị với chức năng gửi thông báo liên quan đến việc “Thích” của một ai đó.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận