Theo dõi

“Xếp hạng” là gì?

“Xếp hạng” là một chức năng để cho học sinh thi đua với những người học khác về điểm số kiếm được thông qua việc học ở một khóa.

Chỉ có điểm thu được từ một khóa học mới được tính để xếp hạng. Điểm số kiếm được ngoài khóa học (ví dụ điểm thưởng đăng nhập, điểm nhận được khi một ai đó “Thích” bài nhận xét của bạn) sẽ không được tính.

__________2015-08-10_14.52.55.png __________2015-08-10_16.47.28.png __________2015-08-10_16.49.08.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận