Theo dõi

Tôi có thể chuyển thẻ học vào “Mục yêu thích” tại đâu?

Khi muốn chuyển thẻ học vào “Mục yêu thích”, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng ngôi sao phía trên bên phải mỗi thẻ học. Bạn có thể xem lại các thẻ học đã được đưa vào “Mục yêu thích” trên Trang của bạn “My page”.

IMG_0071______.PNG IMG_0072______.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận