Theo dõi

Trường nhật xét không được hiện ra ở thẻ học.

Có hai khả năng tại sao không có trường nhận xét:

  1. Thẻ không chấp nhận nhận xét như là thẻ đố và thẻ kiểm tra.
  2. Người cung cấp nội dung học đã khóa chức năng này.

 

Nếu thẻ học này không phải là thẻ đố hay thẻ kiểm tra và bạn vẫn không thể xem được trường nhận xét sau khi bạn thoát ra và đăng nhập lại. Có vẻ chắc chắn là lý do thứ hai.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận