Theo dõi

"Thích" là gì?

“Thích” là một chức năng để thể hiện sự đồng tình với một nhận xét của người dùng khác.

Về cơ bạn “Thích” thể hiện sự đồng tình của bạn, tuy nhiên, thỉnh thoảng “Thích” được sử dụng để cho biết bạn đã thấy nó. Sử dụng chức năng “Thích” như một hình thức đơn giản của giao tiếp. Còn đối với việc thảo luận hoặc đưa ra ý kiến sâu hơn bạn sử dụng chức năng “Nhận xét”.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận