Theo dõi

Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, một thông báo yêu cầu “Xin hãy thay mật khẩu của bạn” được đưa ra và tôi không thể đăng nhập với mật khẩu ban đầu. Làm thế nào để tôi đăng nhập mà không phải thay đổi mật khẩu?

Khi quản trị viên yêu cầu bạn phải thay đổi mật khẩu, hoặc khi mật khẩu bạn cài đặt ban đầu không đáp ứng chuẩn mực an ninh, một thông báo “Xin hãy thay đổi mật khẩu” xuất hiện ở màn hình.

Xin hãy tuân theo quy tắc hiện lên ở màn hình khi bạn thay đổi mật khẩu.

Sau khi việc thay đổi mật khẩu được hoàn tất, bạn có thể đăng nhập với mật khẩu mới.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận