Theo dõi

Tôi nhận được tin nhắn nhắc nhở việc học hàng ngày vào lúc 18:00 mặc dù tôi không cài đặt “Thời gian học tập”.

Xin hãy cài đặt “Thời gian học tập” vào một thời điểm khác, hoặc thay đổi tắt/bật cài đặt tin nhắn nhắc nhở.

Nếu những việc trên không có hiệu quả, xin hãy bớt chút thời gian liên lạc với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận