Theo dõi

Khi nào điểm sẽ được thêm vào?

Điểm sẽ được thêm vào khi bạn sử dụng Goocus và bạn thực hiện các hoạt đồng được xem là “hiệu quả cho việc học tập”

Việc phân bổ các điểm có thể được thay đổi bởi người tạo nên nội dung. Bởi vậy điểm bạn có thể kiếm được phụ thuộc vào tài khoản. Xin hãy lưu ý rằng một số người tạo nội dung tắt chức năng phân bổ điểm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận