Theo dõi

Điểm có thể được dùng để làm gì?

Điểm được dùng để xếp hạng học sinh trong cùng khóa học.

Về cơ bạn, chúng sẽ chỉ được dùng để mường tượng hóa hiệu quả của quá trình học tập, bạn không thể đổi nó lấy một cái gì khác.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận