Theo dõi

Tôi muốn nhìn lại chi tiết các điểm mà tôi vừa kiếm được. Tôi có thể xem lại nó ở đâu?

Khi bạn kiếm được một điểm, nó sẽ được thông báo ở Timeline của bạn.

Ở Trang của tôi, bạn có thể xem lại toàn bộ điểm bạn đã kiếm được.

Lưu ý rằng tại thời điểm này, hệ thống không có chức năng để bạn xem lại điểm bạn đã kiếm được trong quá khứ.

__________2015-08-10_14.11.59.png IMG_0069_______2.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận