Theo dõi

Khi dữ liệu không được hiển thị.

Kiểm tra thiết bị của bạn đã kết nối mạng hay chưa?

Goocus là một công cụ học tập trực tuyến. Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng được dịch vụ nếu không kết nối Internet.

Hơn nữa, một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đặt hạn mức giới hạn dung lượng nhận và tải dữ liệu lên internet, và hạn chế tốc độ đường truyền khi dung lượng sử dụng vượt quá hạn mức.

Kiểm tra xem bạn có sử dụng được các ứng dụng khác như YouTube hay không. Khi tốc độ kết nối bị hạn chế, bạn không thể tải các video trên YouTube và các dịch vụ phát trực tuyến khác.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận