Theo dõi

Tôi có thể sử dụng Goocus mà không kết nối Internet hay không?

Goocus là một ứng dụng học tập trực tuyến. Tại thời điểm này, ứng dụng không sử dụng được khi không kết nối Internet.

Chất lượng kết nối thông tin có thể bị giới hạn, tùy thuộc vào mạng di động bạn đang sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn dùng kết nối mạng WiFi khi sử dụng nội dung âm thanh/ hình ảnh.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận