Theo dõi

"Thông báo" là gì?

Thông báo là một chức năng hiện lên danh sách các tin nhắn tới bạn từ người tạo nội dung, quản trị hệ thống vv. Những tin nhắn này có cả tin nhắn nhắc học bài.

Bạn có thể kiểm tra tin nhắn từ phìm Tin nhắn của góc trên bên trái của màn hình chính hoặc trang của tôi.

Nếu bạn đang sử dụng iOS, phím thông báo sẽ đưa ra một số hình tròn.

Nếu bạn đang sử dụng Android, biểu tượng của nó là cái chuông.

__________2015-08-10_14.19.37.png __________2015-08-10_14.21.31.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận