Theo dõi

Tôi đã bị quên mật khẩu. Làm thế nào để tôi có được mật khẩu mới?

Bạn có thể có mật khẩu mới.

1. Đi tới trang đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu?”

2. Gõ địa chỉ e-mail mà bạn đã đăng ký (đã được xác thực) sau lần đăng nhập đầu tiên.

3.Bạn sẽ nhận được một email từ Nhóm Phát Triên Goocus (noreply_g3@gooc.us) tới địa chỉ email bạn đăng ký. Email này sẽ thông báo cho bạn một mật khẩu mới.

4. Ở trang đăng nhập, gõ tên đăng nhập và mật khẩu mới vừa được gửi tới cho bạn và bạn đã có thể đăng nhập được.

5. Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu vừa được gửi tới, cài đặt mật khẩu mới trên ứng dụng từ trang cài đặt ở phần thay đổi mật khẩu.

IMG_1303_2.PNG IMG_1304_3.PNG IMG_1305_3.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận