Theo dõi

Làm sao tôi có thể thay đổi được mật khẩu?

1. Ở trang của tôi, chọn biểu tượng “Cài đặt” để đi tới trang cài đặt.
Hoặc, đi tới trang cài đặt từ các chức năng khác.

2. Ở trang cài đặt, bạn có thể thay đổi mật khẩu từ phần “Thay đổi mật khẩu”. Gõ “Mật khẩu hiện tại”, “Mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu mới” sau đấy chọn “Kết thúc quá trình thay đổi” và mật khẩu mới đã được kích hoạt.

IMG_0066_______2.PNG IMG_1302______.PNG IMG_0076_______2.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận