Theo dõi

Liệu tôi có thể xóa tài khoản của tôi không?

Tài khoản không thể được xóa trên ứng dụng.

Để bạn biết thêm, những điều bạn có thể làm trên ứng dụng là:

  • Thay đổi hình ảnh đại diện
  • Cài đặt thông báo
  • Cài đặt mật khẩu
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận