Theo dõi

Làm sao để tôi cài đặt được hình ảnh đại diện?

1. Ở trang của tôi, chọn biểu tượng cài đặt để đi tới trang Cài đặt. Hoặc, đi tới trang Cài đặt từ các chức năng khác.

2. Ở trang cài đặt, chạm vào biểu tượng máy ảnh. Các lựa chọn “Chụp ảnh mới” và “Chọn ảnh từ ảnh lưu” sẽ xuất hiện. Chọn một trong hai lựa chọn và bắt đầu cài đặt ảnh đại diện từ đấy.

IMG_0066_______2.PNG IMG_1302______.PNG IMG_0076______.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận