Theo dõi

Tôi không thể nộp (submit) bài kiểm tra ở mục bộ bài kiểm tra.

Có thể bạn đang cố gắng nộp bài kiểm tra với câu hỏi chưa được trả lời.

Xin hãy đảm bảo rằng bạn trả lời tất cả các câu hỏi và sau đấy nộp bài một lần nữa.

Nếu bạn vẫn không thể nộp được bài sau khi đã cố trả lời hết các câu hỏi, xin hãy liên lạc với quản trị viên.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận