Theo dõi

Khi tôi nhấn nút "Tiếp tục từ chỗ bạn đã dừng", thẻ học tập sẽ hiển thị ngay.

Bạn ấn vào nút “Học” “Tiếp tục học từ nội dung dừng lại trước đó”, bạn có thể bắt đầu học từ chỗ bạn kết thúc trong lần học gần nhất.

*Danh sách các khóa học sẽ được hiển thị trong lần sử dụng Goocus đầu tiên.

 

Nếu bạn muốn chọn một khóa học nào đó, nhấp vào biểu tượng phía trên bên phải màn hình, từ đó có thể chọn Màn hình chính, Khóa học hoặc Chương mình cần chọn.

IMG_1307______.PNG IMG_1306______.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận