Theo dõi

Làm thế nào để dừng thông báo đẩy từ Goocus, khi tôi kết thúc mọi khóa học?

Xin hãy tắt phím thông báo đẩy từ “Cài đặt thông báo”.

Chạm vào phím ở góc bên phải của màn hình chính Goocus.
Chọn “cài đặt” ―> “Cài đặt thông báo”.
Từ trang bên dưới, bạn có thể thay đổi cài đặt bật/tắt của các thông báo.

__________2016-09-05_17.27.09.png __________2016-09-05_17.26.42.png __________2016-09-05_17.41.22.png

 

Từng thông báo sẽ được gửi đến cho bạn, khi một phím tròn nhỏ được bật đỏ và kích hoạt. Bạn có thể bật phím tắt/bật bằng việc chạm vào các phím. Để tắt tất cả các thông báo, hãy đảm bảo rằng tất cả các phím đều màu trắng. Quy trình giống nhau ở cả iPhone và Android.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận