Theo dõi

Làm thế nào để tắt hiệu ứng âm thanh?

Đi tới “Cài đặt” từ màn hình chính của Goocus, tắt phím “Hiệu ứng âm thanh”.

__________2016-09-05_17.27.09.png __________2016-09-05_17.26.18.png __________2016-09-05_17.26.42.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận