Theo dõi

Tôi nhận được thông báo mà không thể cài đặt được bằng cách thay đổi “Cài đặt thông báo”.

Có hai trường hợp thông báo mà bạn không thể cài đặt bằng cách thay đổi “Cài đặt thông báo” ở ứng dụng Goocus.

  1. Thông báo đẩy cho người dùng người đã không đọc tin tức mới ở mục “Thông báo”.
  2. Thông báo đẩy cho người dùng người đã một tuần không đăng nhập.

Trong những trường hợp này, bạn cần phải thay đổi thông báo cài đặt trong thiết bị của bạn.

 

Đối vơi iPhone

Mở “Cài đặt” Từ màn hình nhà (Home).
Đi tới “thông báo” với biểu tượng màu đỏ.
Tìm và chạm vào “Goocus” từ trong danh sách “Dạng thông báo”.
Tắt phím “Cho phép thông báo”, sau đấy tất cả các thông báo từ Goocus sẽ được chấm dứt.

__________2016-09-05_14.19.00.png

 

Đối với Android

Mở “Cài đặt” từ màn hình chính (home screen).
Chạm vào “Ứng dụng”, và đi tới cài đặt Goocus từ danh sách các ứng dụng.
Bỏ dấu ✔︎ ở “Hiện thông báo” bằng việc chạm vào nó, sau đấy mọi thông báo từ Goocus sẽ được chấm dứt.

__________2016-09-05_14.26.53.png

 

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận