Theo dõi

Tôi có thể kiểm tra lịch sử học tập của mình không?

Rất tiếc là chúng tôi chưa chuẩn bị được trang kiểm tra lịch sử học tập của người học tại thời điểm này.

Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra dữ liệu chung về thành tích học tập của bạn, ví dụ thông tin về những khóa học bạn đã tham gia, bạn đã học đến đâu với chức năng "Mức độ hoàn thành khóa học" trên "Trang của tôi".   Mặt khác, xem mục lục của mỗi khóa học, bạn có thể thấy những thẻ mình đã hoàn thành được đánh dấu mầu xanh lá cây.

__________2016-09-05_17.10.52.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận