Theo dõi

Tôi nên làm gì khi muốn tạm dừng việc học tập và tiếp tục lại sau?

Ngay cả khi bạn tạm dừng việc học tập giữa chừng, dữ liệu học tập của bạn tại thời điểm đó sẽ được lưu lại và bạn có thể tự động tiếp tục học tập khi nhấn nút "Học".

Nếu bạn muốn chọn một khóa học khác, hãy nhấn biểu tượng phía trên bên phải màn hình để chọn khóa học.

__________2016-09-05_17.12.34.png __________2016-09-05_17.13.50.png

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận